Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử công đoàn VNPT Technology
Menu

HỘI NGHỊ QUY HOẠCH CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG ĐOÀN

     Thực hiện văn bản số 43/CĐVNPT-CS ngày 22/01/2024 của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn các cấp; ngày 22/3/2024 Công đoàn Công ty VNPT Technology tổ chức các Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch để triển khai quy trình rà soát, bổ sung/xây dựng mới Quy hoạch cán bộ quản lý Công đoàn Công ty VNPT Technology nhiệm kỳ 2023-2028 và nhiệm kỳ 2028-2033.

     Chuỗi sự kiện gồm Hội nghị Cán bộ công đoàn chủ chốt và Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn, với sự tham dự theo danh sách triệu tập cụ thể từng Hội nghị của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công ty VNPT Technology, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra và Chủ tịch công đoàn cơ sở thành viên. 

/upload/image/QUY%20HOACH%20CD%20(4)%20(Custom).jpg
/upload/image/QUY%20HOACH%20CD%20(1)%20(Custom).jpg
/upload/image/QUY%20HOACH%20CD%20(2)%20(Custom).jpg
/upload/image/QUY%20HOACH%20CD%20(5)%20(Custom).jpg
Các Tin khác